SFINCTER REPAIR

 

Algemeen

Incontinentia alvi komt meer bij vrouwen voor. Bijna altijd (90%) veroorzaakt door gecompliceerde vaginale partus. Bij mannen is de voornaamste oorzaak iatrogeen dat wil zeggen ontstaan na een chirurgische ingreep (anusdilatatie, fistel operatie, hemorroÔdectomie, laterale sfincterotomie). Er zijn drie hoofdvormen te onderscheiden: letsel van de sfincter, denervatie of een combinatie van beide. Soms zijn oudere mensen incontinent als gevolg van verminderde sfincterfunctie in combinatie met dunne ontlasting. De behandeling is dan eenvoudig: metamucil en Imodium. Er bestaan 2 operatie technieken, (anterieure) sfincter repair bij letsels van de externe sfincter (70-80% kans op verbetering) en de post-anal repair in geval van neurogene incontinentie (50-60% kans op verbetering doch op de langere termijn nog lager).

Soiling is een apart probleem en dient onderscheiden te worden van incontinentia alvi. De behandeling is conservatief, indikken van de ontlasting, dieet adviezen en anale hygiŽne. Bij therapie resistente gevallen is installatie met siliconen depots tussen interne en externe sfincter te overwegen hoewel er nog weinig wetenschappelijk bewijs voor de methode is en de behandeling niet door de verzekering wordt vergoed.


 

Voorbereiding

< anorectaal functie onderzoek

< preoperatief clysma

 

Operatie techniek

ANTERIEURE SFINCTERREPAIR

< V-vormige incisie tussen vulva en anus

< vrijmaken van het septum rectovaginale

< lateraal opzoeken en vrijmaken van de geretraheerde uiteinden van de externe sfincter

< vrijmaken van de levator pijlers en approximatie in de mediaanlijn met geknoopte vicryl 1

< reven van de sfincter internus met vicryl 2-0

< overlappend hechten van de externe sfincter met vicryl 1

< Redon drain en sluiten van de huid met een V-Y plastiek.


 

POSTANAL REPAIR

< boogvormige incisie tussen anus en os coccygis

< opzoeken en vrijmaken van het intersfincterische vlak

< openen van de fascie en vrijmaken van de levatorpijlers

< reven van de levator met vicryl 1

< reven van de externe sfincter vicryl 0

< Redon en sluiten van de huid.

 

Nabehandeling en follow up

Legendal 2-3 x daags voor 6 weken. Daarna zorgen voor goed gevormde ontlasting, eventueel metamucil en/of Imodium. Persverbod.

 

Mogelijkheden bij onvoldoende herstel van de sfincterfunctie

< bekkenbodem therapie

< anorectale lavage

< sacrale zenuw stimulatie

< dynamische gracilisplastiek

< artificiŽle sfincter

< eindstandig colostoma