DIAGNOSTISCHE LAPAROSCOPIE

 

Indicatie

StadiŽring gastro-intestinale maligniteiten waarbij anders (d.w.z. bij metastasen) geen laparotomie verricht zal worden, dus vooral lever, proximale galweg en pancreas corpus/staart-carcinomen.

(bij pancreaskop tumoren wordt in principe geen diagnostische laparoscopie uitgevoerd aangezien de winst relatief beperkt is)

 

Voorbereiding

De ingreep geschiedt onder algemene anesthesie. In principe kan het onderzoek in dagbehandeling uitgevoerd worden, zie regels en voorwaarden voor dagbehandeling. Dag van onderzoek nuchter.

 

Techniek

< Tot stand brengen pneumoperitoneum, inbrengen videoscoop (zie cholecystectomie).

< Onder directe controle beiderzijds zo lateraal mogelijk onder de ribbenboog 2 troicarts 11 mm inbrengen.

< Inspectie van het gehele abdomen, de gehele leverkoepel, diafragma bdz., ligamentum hepatoduodenale.

< Indien er sprake is van een pancreaskopcarcinoom wordt eveneens het ligament van Treitz en de basis van het mesocolon beoordeeld.

< Inbrengen echoprobe en uitvoeren laparoscopische echografie i.s.m. radioloog.

< Elke afwijkende bevinding buiten toekomstige resectiegebied wordt gebiopteerd, hetzij een weefselbiopt hetzij een cytologische punctie m.b.v. een Rotexnaald.

< Na beŽindigen onderzoek CO2 zoveel mogelijk laten ontsnappen en wondjes verzorgen.

Nabehandeling

Indien geen biopten genomen zijn en de algemene conditie van de patiŽnt dit toe laat, dan kan de patiŽnt 's middags het ziekenhuis verlaten worden. Indien er biopten genomen zijn kan na een nacht observatie de patiŽnt het ziekenhuis verlaten. Poliklinische controle op korte termijn, i.v.m. deficiŽnties en uitleg omtrent scopie en biopten en controle evt. perforaties later stadium.