Revascularisatie viscerale vaten

 

Inleiding

Reconstructie van viscerale vaten zal zelden noodzakelijk zijn om de darmen van bloed te voorzien. Door de uitvoerige collaterale circulatie kan bij afsluiting van 2 stamarteriën de derde arterie de volledige bloedsomloop voorzien.

Indicatie

Chronische darmischemie (angine abdominale). Moeilijke diagnose en alleen na uitsluiten andere oorzaken van buikpijn en gewichtsverlies. Initieel kan duplex-scanning van de truncus coeliacus en a. mesenterica superior worden verricht. Indien dit normaal is, bestaat er geen indicatie voor verder onderzoek. Bij afwijkingen aanvullende angiografie met eventueel PTA in dezelfde zitting. Goede angiografische diagnostiek met laterale opnames van de 3 stamarteriën. Operatie-indicatie in principe alleen bij occlusie 2 arteriën en stenose derde arterie. Bij acute darmischemie c.q. mesenteriaal-trombose alleen viscerale reconstructie als dubieuze vitaliteit na darmresectie aanwezig blijft, bij afwezige pulsaties in de a. mesenterica superior.

Operatietechniek

        • Mediane (bovenbuiks)laparotomie.

        • Voor reconstructie a. mesenterica superior mobiliseren dunne darm pakket van rechts-onder naar linksboven, door openen van het retroperitoneum. Zo kan tot aan de inmonding van de a. mesenterica superior gekomen worden en bypassoperatie uitgevoerd worden.

        • Voor reconstructie van de truncus wordt het omentum minus geopend en vervolgens de truncus onder het crus opgezocht.

        • Voor reconstructie van a. mesenterica inferior wordt het retroperitoneum voor de aorta geopend en de a. mesenterica inferior gelokaliseerd.

 

N.B.: de origo van de bypass kan gekozen worden op diverse lokalisaties, afhankelijk van de omstandigheden: aorta bij hiatus, infrarenale aorta, of a. Iliaca communis.

 

Nabehandeling

• Ascal

        • Uitbreiden orale voeding op geleide peristaltiek

        • Let op het optreden van diarree (reperfusie), zo nodig imodium titreren

        • 2de dag mobiliseren

 

Controle op de polikliniek na 3 weken, gecombineerd met duplex scanning van de bypass.

Referenties.

        Sreenarasimhaiah J. Chronic mesenteric ischemia. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2005 Apr;19(2):283-95.

        • Oldenburg WA, Lau LL, Rodenberg TJ, Edmonds HJ, Burger CD. Acute mesenteric ischemia: a clinical review. Arch Intern Med. 2004 May 24;164(10):1054-62.