HOME
HERNIAE
Hernia inguinalis                    Hernia femoralis                    Hernia cicatricialis

 

HERNIA FEMORALIS

 

Behandelingsprincipe

 

Breukzakresectie en vernauwen van de femorale breukpoort (lacuna vasorum).

 

Technieken

Inguinale benadering:    McVay plastiek

Femorale benadering:   Fabricius plastiek.

 

Bij hernia femoralis incarcerata verdient de Lotheissen-manoeuvre benadering de voorkeur. Hierbij wordt de achterwand van het lieskanaal geopend waardoor de ingeklemde lis direct wordt benaderd en van de femoraal breuk een inguinaal breuk wordt gemaakt. Vervolgens wordt een McVay plastiek uitgevoerd.

 

NB. Bij teruggeschoten breukzak inhoud kan bij twijfel omtrent de vitaliteit van de inhoud een diagnostische laparoscopie gedaan worden.

 

 

MCVAY PLASTIEK (voor gecombineerde lies- en femoraalbreuken)

<     klieven fascia transversalis en pre-peritoneaal opzoeken lig. van Cooper en femorale vaten

<     ontlastende incisie voorste rectusschede (op indicatie)

<     hechten craniale rand van de fascia transversalis c.q. m. transversus abd. aponeurose aan het lig. van Cooper met  geknoopt Vicryl 3 x 0.

<     ter hoogte van de v. femoralis wordt de hechting van de craniale rand van de fascia transversalis voortgezet

op de vaatschede (transition suture)

<     de aponeurose van de m.obliquus externus wordt over de funiculus heen gesloten met Vicryl 3 x 0.

 

 

 

FABRICIUS PLASTIEK

<     incisie ter hoogte van en parallel aan mediale helft lig. van Poupart

<     vrijprepareren van de breukzak die mediaal in de lacuna vasorum onder het lig. van Poupart uitstulpt. Cave: v. femoralis, mediaal van de a.femoralis.

<     openen breukzak en inspectie. Indien breukinhoud niet kan worden gereponeerd, de breukpoort verruimen

door naar mediaal toe het lig. lacunare (Gimbernati) te klieven. Cave: aberrante a.obturatoria

<     breukzak torderen en zo hoog mogelijk ligeren m.b.v. Vicryl 3 x 0 doorstekingsligatuur. Resectie breukzak-rest.

<     vernauwen van de breukpoort van mediaal uit, door lig. van Poupart aan lig. van Cooper te hechten met

geknoopte Vicryl 2 x 0 (m.b.v. harpoennaald). De meest laterale hechting pakt tevens de vaatschede van de v.femoralis.