PERI-OPERATIEF BELEID VAATPATIňNTEN

 

Pre-operatief

Enkel arm-index

Bij elke patiŽnt wordt als onderdeel van de opname de enkel-arm index aan twee zijden gemeten en genoteerd in de status. Dit is aan beide kanten de enkeldruk gedeeld door de hoogst gemeten systolische bloeddruk aan de arm (dus linker of rechter arm).

Antibiotica

Profylactisch: Mandol 2 gram i.v. te geven bij de inleiding. Na inbrengen prothesemateriaal nog drie maal 1 gram Mandol i.v. a 6 uur. Bij hemodialysepatiŽnten startdosis Mandol 1 gram i.v.. Bij amputatie bij patiŽnten met diabetische voet tevens clindamycine 600 mg i.v. eenmalig bij inleiding. Meestal is dit echter al op de afdeling gestart.

Antistolling

Vanaf moment van opname krijgt de patiŽnt subcutaan Fraxiparine afhankelijk van het gewicht <70 kg 2850 i.e. of >70 kg 5700 i.e. 1 maal daags ís avonds. Voor alle vaatoperaties dient Acenocoumarol (sintrommitis) 3 dagen tevoren gestopt te worden. Dit wordt bij indicatiestelling ingevuld op het opnameformulier. Als carbasalaatcalcium (Ascal) gestopt wordt voor de operatie dan gebeurt dit 5 dagen tevoren. Uitzondering is de carotisendarteriectomie waarbij Ascal gecontinueerd moet worden.

Secundaire preventie

Alle vaatpatiŽnten hebben of krijgen preoperatief een statine (voorkeur: simvastatine 40 mg 1 maal daags ís avonds in te nemen).

 

Literatuur

Schouten O, Bax JJ, Dunkelgrun M, Feringa HH, van Urk H, Poldermans D. Statins for the prevention of perioperative cardiovascular complications in vascular surgery. Journal of vascular Surgery 2006 44:2; 419-424

Bij cardiale belasting dient preoperatief een β-blokker te worden gegeven. Zie advies anesthesiologie status. Zo mogelijk minstens 1 week tevoren starten.


 

Per-operatief

Antistolling

Vůůr afklemmen van de arterie 1mg/kg (=100 i.e./kg) lichaamsgewicht heparine i.v. Bij geruptureerde aneurysmata wordt niet gehepariniseerd. Aan het einde van de operatie wordt de heparine doorgaans geantagoneerd met protamine om nabloeding te voorkomen.

Intra-operatieve monitoring

Bij centrale reconstructies kan met behulp van de steriele doppler de flow gecontroleerd worden over de reconstructie en de acceptor arterie. Centraal wordt geen angiografie vervaardigd.

Bij perifere vaatreconstructies en bij inbrengen van een endoprothese hoort de patiŽnt op een schuiftafel te liggen. Op indicatie wordt na perifere bypasschirurgie aan het eind van de operatie een peroperatieve angiografie gemaakt via een (roze) venflon proximaal in de bypass. Afgebeeld dienen te worden de bypass, anastomosen en uitstroom traject tot de voet. Bij in situ bypass de naald niet te distaal plaatsen zodat ook de eerste klep beoordeeld kan worden. Zijtakken markeren met (kleine) naalden in de huid. Het alternatief bij een in situ bypass is het gebruik van de steriele doppler met sequentieel afdrukken van de bypass om zijtakken te detecteren .

 

Post-operatief

        􀂾 Mobilisatie bij abdominale vaatoperaties als bij andere laparotomieŽn. Na perifere operaties in principe direct mobiliseren.

        􀂾 Alle patiŽnten krijgen tenminste Ascal 100 mg 1 maal daags, ook na PTA. Ascal is geen profylaxe voor diepe veneuze trombose. De Fraxiparine moet dan ook gecontinueerd worden tot ontslag of zoveel eerder als patiŽnt volledig mobiel is. PatiŽnten met veneuze infrainguinale bypasses worden ingesteld op Acenocoumarol tenzij de operateur anders afspreekt.

 

Literatuur

Efficacy of oral anticoagulants compared with aspirin after infrainguinal bypass surgery (The Dutch Bypass Oral Anticoagulants or Aspirin Study): a randomised trial. Lancet. 2000 Jan 29;355(9201):346-51.

        􀂾 Iedere patiŽnt krijgt levenslang simvastatine 40 mg 1 maal daags, ís avonds in te nemen, tenzij er door een ander specialisme een alternatieve statine is voorgeschreven.

        􀂾 Bij iedere patiŽnt wordt op de dag van de interventie door de zaalarts of co-assistent een enkel-arm index gemeten en genoteerd in de status. Bij stijging <10% aan de geopereerde zijde wordt contact opgenomen met de operateur. Bij langer verblijf wordt vlak voor ontslag de enkel-arm index herhaald.